طرح‌های منعقد شده درسال 1396

ردیف

عنوان طرح

دانشکده

وضعیت

وابستگی طرف قرارداد

جاری

خاتمه

1

جایابی بهینه برقگیرها در خطوط پر عاضه برق منطقه ای باختر

مهندسی

--

خاتمه

دولتی

2

بررسی سازگاری الکترو مغناطیسی در تجهیزات  lvدر پست نمونه قهاوند

مهندسی

جاری

 

دولتی

3

طراحی، تهیه وتولید تعداد 3600 عدد TestPlate لیزر اگزایمر آرگون فلوریدا

علوم پایه

---

خاتمه

خصوصی

4

ثبت اثر تاریخی نوشیجان در آثار جهانی یونسکو

 

 

هنر و معماری

---

خاتمه

دولتی

5

برنامه‌ریزی برای توسعه و بررسی تاثیر (فنی و اقتصادی) نیروگاه‌های تجدید پذیر بر قابلیت اطمینان، پیک‌بار، کاهش تلفات و توان راکتیو در شبکه توزیع همدان

مهندسی

----

خاتمه

دولتی

6

 

ریز دانه سازی تیتانیوم خالص تجاری با فرایند نورد تجمعی پیوندی

مهندسی

----

خاتمه

دولتی

7

طراحی ساخت و خرید دستگاه مکانیزه برداشت میوه

 

مهندسی

---

خاتمه

دولتی

8

مطالعه مکانیزم مضرات مصرف کنترل نشده مفنامیک اسید به کمک کلوتا نیون و N - استیل -L - سیتیئن

 

شیمی

جاری

 

دولتی

9

بررسی  رفتار پلیمرهای حساس به نور با کاربرد در حسگر - عملکرهای هوشمند

 

مهندسی

--

خاتمه

دولتی

10

بررسی میزان عناصر شیمیائی و مواد بیولوژیکی موثر بر سلامت آب شرب در منابع ارتفائات  الوند

 

زمین شناسی

جاری

 

دولتی

11

امکان سنجی و نیاز سنجی شبیه سازی دوره های آموزشی مهارتی در کارگاههای فنی حرفه ای شهرستان همدان وتولید نرم افزار

 

 

ادبیات

----

خاتمه

دولتی

12

«تحقیق و پژوهش در خصوص (برسی و صحت سنجی مدل های شناسایی شده کنترلی PSSوAVR وGovernorواحدهای نیروگاهی و پیاده سازی آنها درنرم افزار دیسگایلت »

مهندسی

جاری

 

دولتی

 

13

تعیین شاخصهای شغلی کارشناسان دفتر بازرسی استانداری همدان

اقتصاد

---

خاتمه

دولتی

14

 

شناسائی و توسعه استفتده از فناوری تولید هم زمان برق و حرارت

مهندسی

حاری

 

دولتی

 

15

 

بررسی رابطه بین مهارتهای مورد نیاز بانوان فارغ التحصیل جویای کار در استان همدان

کشاورزی

---

خاتمه

دولتی

16

 

مطالعه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی در بین شهر وندان  شهر همدان و تاثیر آن در مشارکت سیاسی

اقتصاد

جاری

 

دولتی

17

 

بررسی وضعیت استفاده از فضای مجازی و تاثیررات اجتماعی سیاسی و فرهنگی آن در استان همدان

ادبیات

---

خاتمه

دولتی

18

 

تحلیل عوامل موثر بر نا کار آمدی مطالعات اجتماعی در مرحله اجرا

هنر معماری

----

خاتمه

دولتی

19

 

تاثر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمام انتقال خون استان همدان

ادبیات

---

خاتمه

دولتی

 

20

«به هنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل کشور؛ ساخت مدل شبکه در نرم افزار PTV-VISUM و هماهنگی پروژه­ها»

مهندسی

جاری

 

دولتی

 

21

راهکار های جذب سرمایه های مردمی  و مشارکت خیرین ورزش ساز در پروژه های ورزشی استان همدان 1396

علوم ورزشی

---

خاتمه

دولتی

 

22

تبیین نقش استاندار و استانداد سازی  استان و تعیین راهکار مناسب با اقتصاد مقاومتی

اقتصاد

--

خاتمه

دولنی

23

 

 

بررسی لرزه ای مخازن آب زیرزمینی شهر همدان

 

مهندسی

جاری

 

دولنی

24

 

بررسی میزان و چگونگی بکار گیری روش های کنترل کیفیت آماری فرایند (SPC)در شرکت های تعاونی همدان با هدف کاهش .....

علوم

---

خانمه

دولنی

 

25

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی زوجین و طلاق در استان همدان

علوم انسانی

---

خاتمه

دولتی

 

 

 

طرح‌های منعقد شده در سال 1397

 

ردیف

عنوان طرح

دانشکده

وضعیت

وابستگی طرف قرارداد

جاری

خاتمه

1

تهیه وتولید TEST PLATE جدید لیزر اگزایمر ArF

علوم

پایه

-

خاتمه

خصوصی

2

تاثیر مدون سازی دانش ضمنی در آموزش منابع انسانی و راه کار های انجام آن

اقثصاد

-

خاتمه

دولتی

3

طراحی و ساخت پایلوت هاضم تر اختلاط کامل CSTR از منبع فضولات دامی جهت بومی سازی در کشور استفاده

کشاورزی

جاری

 

دولتی

4

ارزیابی منابع آب و تهیه نقشه کیفین آب شرب روستاهای شهرستان نهاوند

کشاورزی

جاری

 

دولتی

5

مدیریت شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری نروفازی

کشاورزی

جاری

 

دولتی

6

مطالعه بررسی و تهیه طرح ساماندهی دامنه شمالی الوند 

 

هنر و معماری

جاری

 

دولتی

7

تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان همدان

 

اقتصاد

خاتمه

 

دولتی

8

بررسی سیر ادب در جامعه فارسی زبان

ادبیات

جاری

 

دولتی

9

انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک مسجد جامع واقع در شهرستان  همدان

 

مهندسی

خاتمه

 

دولتی

10

تشکیل بانک اطلاعات ملی ویژگی های فیزیکی

و هیدرولیکی کشور

کشاورزی

درحال پیگیری

 

دولتی -نظارت

11

 

امکان سنجی و طراحی مقدماتی یک منبع تغذیه ACبه DCیک کیلو وات

مهندسی

تعویق

 

خصوصی

12

انجام طرح پژوهشی کاوش تپه عبید در راستای انجام طرح نجات بخشی سد کانی سیب

هنر و معماری

جاری

 

دولتی

13

مطالعات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت در روستاهای تحت پوشش کبودراهنگ و همدان

مهندسی

جاری

 

دولتی

14

تاثیر بازارسرمایه و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بربهبود محیط کسب و کار

اقتصاد

جاری

 

دولتی

15

انجام مطالعات و طراحی پلهای عابر پیاده ( به تعداد5 عدد) و همچنین طراحی مبلمان بلوار ارم همدان )

هنر معماری

جاری

 

دولتی

16

ارائه مدل بومی اشتغالزائی برپایه یک روستا مطالعه موردی استان همدان

کشاورزی

جاری

 

دولتی

17

الگوی هدایت و پرورش استعدادهای درخشان

علوم انسانی

جاری

 

دولتی

18

طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی انیمیشن بر اساس شاخص های طیب

علوم انسانی

جاری

 

غیر دولتی

19

شناسائی راهکارهای درآمد زایی در شرکت گاز  استان همدان

اقتصاد

جاری

 

دولتی

20

بررسی ابعاد انتروپومتریکی کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان به تفکیک مشاغل مختلف و پیاده سازی رهنمودهای ارگونومی در طراحی محیط کار

تربیت بدنی

در حال عقد قرارداد

 

دولتی

21

طراحی مدل مفهومی زیست بوم یادگیری الکترونیکی رشد و توسعه حرفه ای معلمان

علوم انسانی

در حال عقد قرارداد

 

دولتی

22

پیمایش میزان و نوع استفاده از فضای مجازی در بین دانش اموزان دوره های مختلف تحصیلی و ارائه راهکارهای تربیتی

علوم انسانی

در حال عقد قرارداد

 

دولتی

23

اولویت بندی پتانسیل های گردشگری استان همدان با رویکرد جذب سرمایه »

هنر و معماری

 

 

دولتی

24

طراحی،ساخت بهینه سازی درایو باز یافت انرژی در آسانسور ساحتمان و بررسی میزان صرف اقتصادی

مهندسی

در حال عقد قرارداد

 

دولتی

25

پدافند غیر عامل پستهای انتقال برق و فوق توزیع برق منطقه ای باختر در برابر بمب های الکترو مغناطیسی

مهندسی

جاری

 

دولتی

26

بررسی و تحلیل آمارهای وقایع حیاتی و تفاوت های منطقه ای آن در کشور

علوم پایه

جاری

 

دولتی

27

چشم انداز تحولات رشته ای در دانشگاه های ایران ظرف 10 سال آینده و پیشنهاد برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با آن تحولات

علوم انسانی

جاری

 

دولتی

28

بررسی مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل موثر

علوم  انسانی

جاری

 

دولتی

29

بررسی وضعیت شیوع مصرف مواد مجاز نیروزا (دوپینگ) در ورزش استان همدان

اقتصاد

جاری

 

دولتی

30

تدوین برنامه علم و فناوری استان همدان

اقتصاد

جاری

 

دولتی

 

 

 

طرح‌های منعقد شده درسال 1398

 

ردیف

عنوان طرح

دانشکده

وضعیت

وابستگی طرف قرارداد

جاری

خاتمه

1

 

مهندسی

             جاری

 

دولتی

2

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر الگوی مصرف انرژی در بین خانوارهای شهر همدان

علوم اقتصادی

             جاری

 

دولتی

3

طراحی الگوی کاربردی دانشگاه کار آفرین و تدوین سند دانشگاه کار آفرین برای دانشگاه بوعلی سینا (تغاضا محور)

علوم اقتصادی

جاری

 

دولتی

4

 

PMMA جدید لیزر اگزایمر آرگون فلوریدا

علوم

جاری

 

خصوصی

5

بررسی روشهای افزایش عمر مفید خازن تابلوهای برق مورد استفاده در شرکت آب و فاضلاب استان همدان

مهندسی

جاری

 

دولتی

 

 

 

حمایت از پایان نامه ها (پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه)

 

پایان نامه حمایتی

 

اولویت های پژوهشی مرتبط با فعالیتهای معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست در قالب پایان نامه های دانشجوئی ویا فرصت مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی

 

آئین نامه حمایت از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی از طرف پژوهشگاه قوه قضائیه

 

موضوعات تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب همدان ، پیرامون حضور بانوان در صنعت و بهینه سازی مصرف آب 1400

 

طرح پژوهشی اداره کل بهزیستی با عنوان آسیب شناسی باز گشت مجدد مددجویان به چرخه

حمایت بهزیستی به روش تطبیقی

 

 

حمایت از پایان نامه های دانشجوئی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 1399

 

 

فرآخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  توسط سازمان سنجش و آموزش کشور سال 1399- 1401

 

طرح ملی میزبانی پژوهشگاه صنعت نفت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دانشگاهها

آدرس لینک  طرح میزبانی پزوهشگاه صنعت نفت

 

لیست اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، به منظور حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری در سال 1399

 

اولویت های پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد،  مورد حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

 

پایان نامه های تقاضا محور با عنوان حمایت از پایان نامه های حوزه های آب و خشکسالی

 

سقف مبالغ حمایتی از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی توسط شرکت گاز ایران 1399

 

عناوین مورد حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طرف شرکت ملی گاز ایران 1399

 

فراخوان شرکت خدماتی ارتباطی  ایرانسل از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

حمایت از رساله های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی، توسط معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری

 

حمایت شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص) از کلیه پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در موضوعات همسو با آن شرکت

 

فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

 

پروژهای مورد حمایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

پروژه های حوزه نیروگاهی

 

فراخوان شرکت گاز

 

فراخوان ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

تفاهم نامه های منعقد شده

 

 

تفاهم نامه بین دانشگاه و بنیاد نخبگان استان همدان

 

تفاهم نامه بین دانشگاه بوعلی سینا و شرکت سحر استان همدان

 

تفاهم نام  همکاری بین دانشگاه و انجمن علمی عرفانی بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

 

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه و شرکت گاز استان هرمزگان

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شرکت صنایع شیر پاستوریزه پگاه همدان

 

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه و فرماندهی انتظامی استان همدان

 

تفاهم نامه بین دانشگاه و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان

 

معرفی سامانه اجرایی بند ط تبصره ۹ (ساتع)

 

پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، با تلاش های معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف و دبیرخانه شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه اجرایی بند ح تبصره ۹ تحت عنوان "ساتع" (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)، به آدرس http://sate.atf.gov.ir در پایگاه سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپفا) در دسترس دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران قرارگرفته است.

در همین راستا و به منظور اجرای آیین نامه فوق، خزانه داری کل کشور حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع آیین نامه تعیین و به شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام نموده است.

شرکت ها و موسسات فوق نیز ضمن واریز مبلغ مذکور در مقاطع سه ماهه، اولویت های پژوهشی خود را در سامانه ساتع به آدرس اینترنتی فوق الاشاره به اشتراک گذاشته اند و در جهت حل مسائل و مشکلات پژوهشی خود آماده عقد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری می باشند.

به منظور استفاده از فرصتی که قانون بودجه سال ۹۸تا پایان سال جاری در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری قرار داده است ، خواهشمند است تمامی اعضای محترم هیات علمی، با مراجعه به سامانه و انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت های شرکت ها، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، پیشنهاده خود را در سامانه ثبت نمایند تا پس از بررسی های لازم اقدامات لازم به منظور عقد قرارداد صورت پذیرد

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
اسناد
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}